ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੇਰੂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੇਰੂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੂ ਵਿਚ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ femaleਰਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੇਰੂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੂ ਵਿਚ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ femaleਰਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਅਨੌਖੇ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨਾਮ, ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ. ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਆਂ,-ਗੁਆਂ., ਰਾਜਾਂ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ

ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ. ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਮ, ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ, ਅਜੀਬ ਨਾਮ, ਆਧੁਨਿਕ, ਉਤਸੁਕ ... ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ. .
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ. ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

14 ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਰੰਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਤਰੰਗੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਰੰਗੀ ਬੇਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 14 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

9 ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁਆਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮ. ਅਜੀਬ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ

ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਅਕਸਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਅਸਲੀ, ਦੁਰਲੱਭ, ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸੇਸ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਆਦਰਸ਼ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 10 ਅਜੀਬ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਜੋ ਪੱਤਰ P ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ. ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਤਰ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ suitableੁਕਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ