ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੋਟਾਪਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਮੋਟਾਪਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੋਟਾਪਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ